Únik čpavku na zimnom štadióne

Dňa 2.6.2015  Trenčiansky hasiči zorganizovali cvičenie z námetom – únik čpavku z chladiarenskej technológie na zimnom štadióne.

Nakoľko zastaralé chladiarenské zariadenie na zimnom štadióne P. Demitru v Tremčíne bude onedlho vymené za novú bezčpavkovú technológiu, hasiči z Trenčína mali poslednú možnosť vyskúšať si protichemický zásah zameraný na odstránenie úniku čpavku, evakuáciu osôb a merania hodnôt v ovzduší po prípadnej havárií.

Fotogaléria