Záchrana na zamrznutom jazere v Zamarovciach

Dňa 6.1.2015 sa hasiči z Trenčína rozhodli stráviť svoju službu výcvikom na zamrznutej vodnej ploche – Jazierko na ostrove v Zamarovciach. Cvičenie bolo zamerané na vyslobodenie vo vode topiacej sa osoby po prelomení ľadu. Na toto cvičenie si vybrali peknú lokalitu v peknom počasí, čo budete môcť vidieť aj na fotografiách zhotovených pri výcviku. Cieľom bolo vyskúšať viacero techník vytiahnutia osoby pomocou improvizovaných prostriekov (hliníkový rebrík, spineboard) ale aj bez nich (ruky, nohy). Limitujúcim faktorom kvality vytiahnutia osoby sa ukázala hrúbka ľadu. Čím je tenší ľad, tým je vyslobodzovanie komplikovanejšie, ľad sa láme a osobu je veľmi ťažké dostať cez hranu prepadliska. Čím je ľad hrubší, hrana prepadliska je stabilnejšia a osobu je možné ľahšie vytiahnúť. Veľmi dobre túto problematiku riešia hasiči v Českej Republike, ktorí už niekoľko rokov organizujú nielen veľké množstvo cvičení, ale aj vyvinuli špeciálne prostriedky na záchranu v tomto prostredí. Takisto vydali niekoľko metodík ako postupovať pri podobných zásahoch. My sme počas našich cvičení na zamrznutých plochách zistili, že nakoľko nedisponujeme špeciálnymi záchranárskymi prostriedkami, je na každom hasičskom útvare, ako pri podobných zásahoch využije svoju vlastnú výzbroj a výstroj, skúsenosti a techniku na improvizovanú záchranu.

FOTOGRAFIE